Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Old Ni-js auteur niet vermeld etc

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Auteur niet vermeld, redactie, krantenberichten

Redactie en voorzitter

 • Redactie: Boter bij de vis (rekening mevr J.M. Gijsbert Knipscher) nr 01 blz 02
 • Redactie: Statuten Heemkundekring nr 01 blz 3
 • Redactie: Huishoudelijk reglement nr 11 blz 23-24
 • Redactie: Een trofee van de HKB nr 14 blz 11
 • Redactie: Recepten uit de oeroude doos nr 15 blz 27/31
 • Redactie: Schijnwerpers op Antoon van Hooff/Burgers Dierenpark nr 15 blz 40-44
 • Redactie: De Kemenade in Wijnbergen nr 15 blz 46
 • Redactie: Redactioneel nr 19 blz 1
 • Redaktie: Onze zorg voor Monumenten nr 31 blz 9
 • Redaktie: Uit het Rijke Roomse Leven (gebroeders Limbeek) nr 42 blz 81-85
 • Redactie: Van de Redactie nr 47 blz 3
 • Redactie: Van de Redactie nr 48 blz 35
 • Redactie: Van de Redactie nr 49 blz 75
 • Redactie: Van de Redactie nr 50 blz 3
 • Redactie: Van de redactie nr 51 blz 43
 • Redactie: Van de Redactie nr 52 blz 127
 • Redactie: Van de Redactie nr 59 blz 3
 • Redactie: Van de Redactie nr 61 blz 3
 • Redactie: van de Redactie nr 62 blz 1
 • Redactie: Van de redactie nr 65 blz 3
 • Redactie: Van de redactie nr 69 blz 3
 • Redactie: Van de redactie nr 70 blz 3
 • Redactie: Van de redactie nr 73 blz 3
 • Redactie: Warm welkom voor duizendste HKB-lid nr 74 blz 3
 • Redactie: Bedankt Jacqueline! (voorzitter Wissink) nr 75 blz 3
 • voorzitter: Enquete m.b.t. de jaarlijkse excursie nr 22 blz 3-4

auteur niet vermeld etc

 • Uit de Graafschapbode: Modderpoel (1882) nr 07 blz 10
 • Uit de Graafschapbode (1882): Marktdag nr 07 blz 23
 • Uit: 100 jaar Kilder: Op de Kilderse speelplaats nr 08 blz 13-17
 • niet vermeld: Een uiterst zeldzaam jubileum (Varwijk) nr 01 blz 03
 • niet vermeld: Streupers actief nr 01 blz 03
 • niet vermeld: Vastenaovend nr 01 blz 12
 • niet vermeld: Uut de begintied van de brandverzekering nr 02 blz 18
 • niet vermeld: Leendert Thomassen nr 02 blz 19
 • niet vermeld: Huus Bargh nr 05 blz 17
 • niet vermeld: 's-Heerenberg, een mooie stad... nr 06 blz 16
 • niet vermeld: Uit de volksmond (pastoor Joannes van Esseren) nr 06 blz 20
 • niet vermeld (of Hennie Grootveld & Adriaan Buter): Bergh heuvelland, een eiland van zand in een vlakte van rivierklei nr 06 blz 21-23
 • niet vermeld: Een geval van stroperij (1808) nr 07 blz 6-7
 • niet vermeld:[of H.H]: Vondst in Zeddam [Haaietand] nr 07 blz 11
 • niet vermeld:[of H.H.]: Van wegen en paden nr 07 blz 11-14
 • niet vermeld: Voor pijn in den rugg nr 13 blz 17
 • niet vermeld: Huismiddeltjes nr 16 blz 12
 • niet vermeld: Recepten uit de oeroude doos nr 17 blz 30
 • niet vermeld (uit de Volkskrant?): 150 Miljoen jaar geleden..... nr 17 blz 45-46
 • niet vermeld: Juffrouw Mei nr 17 blz 46
 • niet vermeld: Opoe doktert zelf nr 18 blz 52-53
 • niet vermeld: Sint-Theresia-Stichting te 's-Heerenberg nr 18 blz 70
 • niet vermeld: Register op Old Ni-js nr 1-15 nr 18 blz 71-72
 • niet vermeld: Mededelingen van het bestuur nr 19 blz 1
 • niet vermeld: Mededelingen van het bestuur nr 20 blz 25
 • niet vermeld: Mededelingen van het bestuur nr 21 blz 49
 • niet vermeld: Het stadsrecht van 's-Heerenberg - 1349 nr 22 blz 2
 • niet vermeld: Excursie Heemkundekring Bergh 1992 nr 22 blz 5
 • niet vermeld: Huismiddeltjes nr 22 blz 15
 • niet vermeld: Een woord van dank (tentoonstelling Bergh bij nader inzien) nr 23 blz 27
 • niet vermeld: Mededelingen bestuur nr 26 blz 41
 • niet vermeld: Koeien in de Kellenstraat nr 26 blz 64
 • niet vermeld: Mededelingen bestuur nr 27 blz 65
 • niet vermeld: Zoekplaatje (antwoord Anton Pieck) nr 27 blz 69
 • niet vermeld: Zeddam (foto's) nr 27 blz 70-71
 • niet vermeld: Mededelingen bestuur nr 28 blz 1
 • niet vermeld: In memoriam (Bus-Snelting, Rikken) nr 28 blz 1
 • niet vermeld: Old Ni-js: nog aanwezige nummers nr 28 blz 4
 • niet vermeld: Mededelingen bestuur nr 29 blz 25
 • niet vermeld: In memoriam (Vriesen) nr 29 blz 25
 • niet vermeld: Remedie van het schuerbot om het tandvlees weer te doen wassen nr 29 blz 26
 • niet vermeld: Boekenlijst bibliotheek Heemkundekring Bergh nr 29 blz 45
 • niet vermeld: Nummers (huisnummers) nr 29 blz 48
 • niet vermeld: Notulen ledenvergadering 27-1-1994 nr 30 blz 50-52
 • niet vermeld: In memoriam [Engelbarts] nr 30 blz 50
 • niet vermeld: Mededelingen bestuur: nr 31 blz 1
 • niet vermeld: Palmprocessie (afb uit 1729) nr 31 blz 13
 • niet vermeld: Eindelijk bevrijd!!! nr 31 blz 7
 • niet vermeld: In memoriam [Berntsen, Koenders] nr 33 blz 83
 • niet vermeld: Aanwinsten heemkundebibliotheek nr 33 90
 • niet vermeld: Onafhankelijkheidsfeesten te Zeddam in 1913 nr 33 blz 93-94
 • niet vermeld: Oude Berghse paperassen. Kohieren van de pondschatting en de verponding nr 33 blz 108-112
 • niet vermeld: In memoriam [Tomesen] 14 34 3
 • niet vermeld: Hotels in Bergh 14 34 7-11
 • niet vermeld: In memoriam [Tolkamp] 14 35 35
 • niet vermeld: Ons thema;Zoeklicht op Azewijn [kerkgeschiedenis, processie]14 35 39-42
 • niet vermeld: Azem zingt 14 35 49
 • niet vermeld (geciteerd): Kerst in oorlogstijd 14 36 60
 • niet vermeld: Recepten uit grootmoeders jeugd 14 36 63
 • niet vermeld: Geschiedenis van 's-Heerenberg. Beschouwingen van Meester Kremer 14 36 64-67
 • niet vermeld: Hagelkruisen 14 36 78
 • niet vermeld: Bootreis naar Xanten? 14 37 4
 • niet vermeld: In memoriam [Dijker en Knipscheer] met gedicht van Knipscheer 14 39 96
 • niet vermeld: Negentig 14 39 97
 • niet vermeld: Rectificatie [FOTO'S GRIBNAU, v DIJK] 14 39 110
 • niet vermeld: Elten [FOTO'S] 15 40 29
 • niet vermeld: In memoriam (Dijker-Wennekes, Zweers, Tomesen-Lanke) jg 15 nr 42 blz 59
 • niet vermeld: Zoeklicht op Vinkwijk. De naam Vinkwijk 15 42 60-61
 • niet vermeld: Geschiedenis van de Tol in Vinkwijk 15 42 66-69
 • niet vermeld: Een Brokje Bergh Bibliografie 15 42 92-94
 • niet vermeld: in memoriam [Baarsel-Bussing, Varwijk] 16 43 3
 • niet vermeld: Uit het Rijke Roomse Leven (Zuster Siegfrida Giesen, broer en zusters Gasseling) 16 43 10-16
 • niet vermeld: Brokje Bergh Bibliografie 16 43 17
 • niet vermeld: De Eltense hoeve Groot Limbeek in Kilder jg 16 nr 43 blz 21-25
 • nv (niet vermeld): De Kemnade in 1860 publiek verkocht [Wijnbergen] jrg 17 nr 44 blz 43-44
 • nv: Het Sint-Annagilde van Wijnbergen jrg 17 nr 44 blz 45-47
 • nv: Uit het Rijke Roomse Leven, aflevering 4 (gebroeders Kock, Wijnbergen nr 44 blz 62-64
 • nv: Nog eens: De DKW-bank (boerenleenbank Dichteren-Kilder-Wijnbergen) nr 44 blz 66
 • nv: Jaarprogramma 2000 jrg 18 nr 46 blz 67-68
 • nv: In memoriam Cor Bosman en Cera Dickman jrg 18 nr 46 blz 67
 • nv: Uit het Rijke Roomse Leven. Lijst met priesters, Broeders en Zusters uit Bergh jrg 18 nr 46 blz 88-89
 • nv: Emmerik in puin tekeningen J.H.A. van heek jrg 18 nr 46 blz 93
 • nv: In memoriam Gerda Koster-Leuverink, Theo Lukkezen, Theo Swaters jrg 19 nr 47 blz 3
 • nv: Overzicht scholen in Bergh 1900 jrg 19 nr 47 blz 11
 • nv: Oproep [door Alex Heilbron in Kerkblad 1945 iz het vermogen van de familie Cohen] jrg 19 nr 47 blz 11
 • nv: Schertsfiguren aan het roer [kalender 1881] jrg 19 nr 47 blz 15-17
 • nv: Uit het Rijke Roomse Leven aflevering 6 [zuster Eubula Bisseling, Zuster Euphrasia van Gaalen en Pater Doctor Gerrit Giezenaar] jrg 19 nr 47 blz 20-30
 • nv: Uit het Rijke Roomse Leven aflevering 7 [Pater Paulus Beijer, Zusters Valerie en Pancratia Sliepenbeek, Zuster Edelberta Thijssen] jrg 19 nr 48 blz 59-70
 • nv: In Memoriam Joop van IJzendoorn, Lies Varwijk-Rutten jrg 19 nr 49 blz 75
 • nv: Meester Hondtong en de Heemkunde [Azewijn] jrg 19 nr 49 blz 93-94
 • nv: Reglement op het beweiden der Buurschapsgronden en Gemeentestraten en -wegen te Groot Azewijn jrg 19 nr 49 blz 95-97
 • nv: Meer over Azewijn [Archieven, Verpondingscohieren, Kadaster, Artikelen] jrg 19 nr 49 blz 97-98
 • nv: Uit het Rijke Roomse Leven aflevering 8 [Zusters Agnes en Juliana Maria Beijer, Rector Guus Hoegen, Zuster Reiniera Messing, Zusters Maxentia, Augustien en Gerarda Venes uit Azewijn] jrg 19 nr 49 blz 101-110
 • nv: In Memoriam Gerard Kok en Hendrik Wolters jrg 20 nr 50 blz 3
 • nv: De Zinderdijk. Een Berghs uithoekje jrg 20 nr 50 blz 29-30
 • nv: Uit het Rijke Roomse leven aflevering 9 [Zuster Augustina Bus, Pastoor Cor Reijers, Zuster Tarcisia Meijer] jrg 20 nr 50 blz 31-38
 • nv: In Memoriam Jo Giezenaar-Huls en Petronella Wilhelmina Scheers-Harmsen jrg 20 nr 51 blz 43
 • nv: Kroniek Heemkundekring Bergh 1982-2002 jrg 20 nr 51 blz 46-52
 • nv: Flessentrekkerij jrg 20 nr 51 blz 121
 • nv: Vismarkt jrg 20 nr 51 blz 122
 • nv: In Memoriam Doortje Heister-Beijer en Ben ten Have jrg 20 nr 52 blz 127
 • nv: Geestelijk Erfgoed aflevering 10 [Padre Bernardo Harmsen, Zuster Mirjam Harmsen en Zuster Cecilia Harmsen] jrg 20 nr 52 blz 161-166
 • nv: Geestelijk Erfgoed aflevering 11 [Zuster Chrestina Thus] jrg 21 nr 53 blz 28-30
 • nv: Geestelijk Erfgoed aflevering 12 [Pastoor Toon Kroesen, Zuster Maria Gabriel Kroesen, Zuster Maria Helena Kroesen] jrg 21 nr 54 blz 59-62
 • nv: In Memoriam Joop Wijnands, Arie kloosterboer, mevrouw B.T. Duis jrg 21 nr 55 blz 67
 • nv: Enkele families Derksen [Stokkum] jrg 21 nr 55 blz 95-96
 • nv: Geestelijk Erfgoed aflevering 13 [uit Stokkum: Zuster Camilla Bod en Pater Gerard Menting] jrg 21 nr 55 blz 121-124
 • nv: Thans nog bekende godgewijden uit Stokkum jrg 21 nr 55 blz 125
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js [56 t/m 60] jrg 21 nr 55 blz 126
 • nv: 'Azem van 't Hof tot heden'
 • nv: Jaarprogramma vanaf begin april 2004 jrg 22 nr 56 blz 30
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js [57 t/m 62] jrg 22 nr 56 blz 30
 • nv: Voetbalclub Hercules Zeddam 1920 jg 22 nr 58 blz 46
 • nv: Een openbare plee (tramstation Zeddam, dialect) jg 22 nr 58 blz 46
 • nv: In memoriam H.J.E.A. Bekker jg 23 nr 59 blz 3
 • nv: logo gemeente Montferland Liemersland jg 23 nr 59 blz 3
 • nv: Uit de bibliotheek. Ligt Montferland centraal in de Liemers? jg 23 nr 59 blz 30
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js jg 23 nr 59 blz 30
 • nv: Een woord van dank (Huub Geerling, Riet ter Heurne, J. Hoveling, Jan van Onna, Erna valk, Jan Wentink) jg 23 nr 59 blz 30
 • nv: In Memoriam Riet Dijkman-Holleman, Rie ter Heurne-Boonstra, Henk Visser de man van Diane, Ries Renner, Dini Phaff
 • nv: Zeddam 350 jaar Gilde (contactadres gildeboek 1651-2004) jg 23 nr 60 blz 96 (zie ook Pagina: Literatuur
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js jg 23 nr 60 blz 96
 • nv: Een woord van dank ( mevr Irmela van Heek-Towe, Ed te Pas, Jan Meurs, mevr H.W. Zenhorst) jg 23 nr 60 blz 96
 • nv:Foto- en filmclub (bundelt activiteiten met interviewgroep): jg 23 nr 61 blz 46
 • nv: In Memoriam Henk Dieker jg 23 nr 61 blz 46
 • nv: Een woord van dank (Herman en Dinie Varwijk, Joop Olminkhof, Johan te Boekhorst) jg 23 nr 61 blz 46
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js jg 23 nr 61 blz 46
 • nv: Europa zonder grenzen (gedicht) jg 24 nr 62 blz 6
 • nv: Zij werd verdacht van smokkelarij (Door Vogel-Mulder) jg 24 nr 62 blz 25
 • nv: Cd 'An de grens' (eerste cd Andre van Gessel) jg 23 nr 62 blz 26
 • nv: Docudrama foto- en filmclub jg 23 nr 62 blz 27
 • nv: Een woord van dank (Jaap Barkhuysen, Anthonia Geerlings, D. Joling-Menting, Wilhelmien van Hal) jg 23 nr 62 blz 27
 • nv: Maria Magdalena op Huis Bergh jg 24 nr 63 blz 29
 • nv: Een woord van dank (J. van den Bosch, Mevr L. ten Have, Mevr K. van IJzendoorn, Henk Timmermans, mevr Zenhorst) jg 24 nr 63 blz 30
 • nv: Het archief van de R.K. kerk van Zeddam]] jg 24 nr 64 blz 37
 • nv: Bosbessenpluk in Zeddam op 2 november 2006 (de natuur is van slag) jg 24 nr 64 blz 38
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js jg 24 nr 64 blz 38
 • nv: Een woord van dank (Marianne van Aken, Lied Deurvorst, Nelly van Kuijk, Jaap Barkhuysen) jg 24 nr 64 blz 38
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js jg 24 nr 63 blz 30
 • In veel gevallen staat een toelichting bij de knop Lijfblad.
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js jg 23 nr 62 blz 27
 • nv: In memoriam jg 25 nr 65 blz 3
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js jg 25 nr 65 blz 30
 • nv: Een woord van dank (Mechelina Dijker, Ben Rozendaal, Jan Tervoert, Hermien Zenhorst, Ab Gerritsen jg 25 nr 65 blz 30
 • nv: In Memoriam (mevr. R. Stein-Visser, Jan Ketelaar, mevr. M.A.E. Alofs-Welling, Otto Hageman): nr 66 blz 3
 • nv: Cursus midwinterhoorn bouwen nr 66 blz 60-62
 • nv: Planning van uit te geven nrs old Ni-js nr 66 blz 62
 • nv: Een woord van dank (jongeman Tim Dijkman, dhr Koenders, dhr. G. Hakvoort) nr 66 blz 62
 • nv: Vinkwieks Volkslied nr 67 blz 117
 • nv: Een woord van dank (Ed te Pas, Harminie Beergh, Ben Bod, Cis van der Meijden, Winfried Linsen, Annie Joling, Mevr. Bernards nr 68 blz 30
 • nv: Een woord van dank (Ben Rosendaal, Jaap Barkhuysen, Rob Verstegen, Bennie Borkes, Martha Fürtjes-Egbers, Gerhard Pas) nr 69 blz 23
 • nv: Aandacht voor stad en streek in boek over Jan van Heek van Huis Bergh nr 70 blz 22-23
 • nv: Gezocht door leden nr 70 blz 29
 • nv: Dankwoord nr 70 blz 29
 • nv: Ontdekkingen in de collectie van Huis Bergh nr 70 blz 30
 • nv: Planning van uit te geven nrs Old Ni-js nr 70 blz 30
 • nv: Politie drooggelegd nr 73 blz 26
 • nv: Kinderfeest "Duitsche Vereeniging" nr 73 blz 31
 • nv: Orde en tucht nr 73 blz 41
 • nv: Dankwoord (Henny Ruikes, Remy Geers, Gerard Geers, Cis van der Meijden) nr 74 blz 30
 • nv: Gezocht (Rabbijn die door Jan Vermeulen geholpen werd naar Nederland te vluchten) nr 75blz 12
 • Sponsors nr 70 blz 31
 • Bevrijdings- en Vredesfeesten 's-Heerenberg nr 72 blz 13-15
 • Krantenknipsels: nr 18 blz 60-61
 • Krantenknipsels: nr 19 blz 12-13
 • Krantenknipsels: nr 20 blz 36-37
 • Krantenknipsels: nr 21 blz 60-61
 • Krantenknipsels: (Netje Berndzen koninklijk onderscheiden) nr 28 blz 4
 • Uit de Graafschapper (1938) over Joden die bij Dinxperlo proberen de grens over te komen: nummer 75 blz 30, 31, 32