Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Verstegen, Petronella Wilhelmina

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Petronella Wilhelmina (Nellie) Tolboom-Verstegen (Stokkum, 11 december 1934 – Hoogland, gem. Amersfoort, 22 februari 2022) was pastoriehuishoudster, mantelzorger en vrijwilliger.

Zij werd geboren als jongste van de tien kinderen van Hendrikus Wilhelmus Verstegen en Theodora Hendrika Smeenk. Stina (zuster Theodosia) was een zus en Theet een broer van haar. Haar moeder overleed op 19 april 1935, vier maanden na Nellie's geboorte. Haar vader hertrouwde in 1942 met de weduwe Maria Hermine Berndsen uit Emmerik.

Huishoudster van pastoor Schaepman

Zij werd samen met Dina Blumer huishoudster van pastoor Schaepman, die in 1954 werd benoemd in de Sint-Martinusparochie in Wijnbergen.

Als Schaepman uitging zei Nellie tegen Dina: 'Wij nemen het er ook van.' De pot boenwas werd in de kamer opengezet en als 'Meneer Pastoor' terugkwam zei hij: 'Ik kan wel ruiken dat jullie veel gedaan hebben.'

Nellie werd een keer schutterskoningin van Dichteren, toen pastoor Schaepman met de kermis de vogel er af schoot. Hij vond dit blijkbaar toch niet bij z'n status passen, want 's avonds droeg hij de scepter over aan een vicekoning.

Haar verdere levensloop

Schaepman werd in het najaar van 1961 tot pastoor in Hoogland benoemd. In oktober 1961 verhuisde Nellie met Schaepman en Dina mee naar de pastorie van de (eveneens) Sint-Martinuskerk in Hoogland. Dit verblijf was voor Nellie aanvankelijk voor drie maanden, rond kerst zou zij teruggaan naar Stokkum.

Maar de kapelaan nam Nellie mee naar een instuif om haar met jongeren in Hoogland te laten kennismaken. Nellie leerde zo Nel Tolboom kennen, een zus van haar latere echtgenoot Henk. Zij werden goede vriendinnen en leerden zo elkaars families kennen.

In 1970 trouwde Nellie met Henk Tolboom en gingen zij wonen in de Lijsterbesbuurt in Hoogland. Het huwelijk is tot hun grote verdriet kinderloos gebleven.

Nellie werd actief bij de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de Martinusparochie en vooral voor De Zonnebloem, de landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen. Ze werd bestuurslid van de plaatselijke afdeling, organiseerde dagjes uit en was vrijwilliger voor de regiovakanties. Haar langdurige inzet werd beloond met het Gouden Insigne van De Zonnebloem.

In 1983 overleed de moeder van Henk. Nellie en Henk namen toen de zorg over voor Gerard, de verstandelijk beperkte broer van Henk, en verhuisden naar het huis van moeder en Gerard; eveneens in de Lijsterbesbuurt. Zij konden zo elf jaar mantelzorger zijn voor Gerard die in 1995 op 59-jarige leeftijd overleed.

In 2002 overleed Henk plotseling op 67-jarige leeftijd. Nellie wist haar leven weer te herpakken met dagjes uit, kaartclubjes, contact met familie, buren en vrienden. Ze keek graag, samen met de jongeren uit de buurt, naar sport op televisie en was jarenlang fan van De Graafschap.

Nellie werd in januari 2022 ernstig ziek. Ze had een kort ziekbed, kon nog persoonlijk afscheid nemen van de mensen in haar omgeving en overleed op 87-jarige leeftijd thuis in Hoogland op 22 februari 2022. Op 3 maart vond haar crematie plaats.

Bronnen