Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Buisman, Johannes Hugo

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Twee keer in Bergh

Dominee Buisman in zijn Zeddamse jaren.

Johannes Hugo Buisman was twee keer predikant in gemeente Bergh. Hij begon zijn loopbaan in 1897 in 's-Heerenberg, waar hij tot 1906 stond als opvolger van dominee Wilod Versprille. Zijn laatste standplaats was Zeddam, waar hij van 1921 tot 1936 de opvolger was van dominee Van Roggen.

Buisman werd op 12 oktober 1870 geboren in Kampen als zoon van Willem Hendrik Buisman en Johanna Hendrika Punt. Hij trouwde op 2 juni 1898 in 's-Heerenberg met Sara Helena Henriette Eberhardina Hajenius. Zij was op 11 november 1865 geboren in Ziek als dochter van Frederik Otto Theodor Hajenius en Alida Geertruida van den Brandhof. Zij was een kleindochter van de 's-Heerenbergse arts Panthaleon Hajenius. Het huwelijk is kinderloos gebleven.

Predikant in 's-Heerenberg

Buisman heeft van 1892 tot 1896 theologie gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Kort na zijn afstuderen werd hij beroepen naar 's-Heerenberg. Hij ging daar wonen in de hervormde pastorie, de villa Kattenburg. Zijn inschrijving in het bevolkingsregister dateert van 20 februari 1897. Zoals hierboven al vermeld, trouwde hij anderhalf jaar later.

Over zijn werkzaamheden in 's-Heerenberg zijn geen gegevens voorhanden. Op 21 september 1906 vertrok hij met zijn vrouw naar Onderdendam in de Groningse gemeente Bedum. Hij werd opgevolgd door dominee Wentink.

Buisman was in Onderdendam tot oktober 1911, waarna hij predikant werd in Ilpendam (Noord-Holland). Daar bleef tot zijn komst naar Zeddam.

Predikant in Zeddam

Het bericht in De Graafschapbode van 15 juni 1920, waarin dominee Zeydner uit 's-Heerenberg "tot zijn verbazing en bevreemding" las dat dominee Buisman naar Zeddam was beroepen.

Dominee Buisman werd op 13 maart 1921 met zijn vrouw ingeschreven in het bevolkingsregister van Zeddam. Hij zou vijftien jaar blijven, een ambtstermijn die sinds dominee De Groot (predikant van 1877 tot 1893) niet meer was gehaald. Alle predikanten in de tussenliggende periode waren niet meer dan twee of drie jaar, soms vijf jaar gebleven. De gemeenteleden waren dan ook blij eindelijk weer een voorganger te hebben die zich aan zijn gemeente hechtte.

Aan Buismans benoeming was enig rumoer voorafgegaan, omdat de kerkeraadsvergadering niet de juiste procedure had gevolgd bij zijn beroeping. Nadat hij op 30 mei 1920 een predikbeurt in Etten had verzorgd, was hem informeel beroep toegezegd. Dominee Zeydner uit 's-Heerenberg, die als consulent betrokken was bij het zoeken naar een nieuwe predikant voor Zeddam, had dit uit de krant moeten vernemen. Hij was daar zeer verbolgen over en liet dat duidelijk merken. De kerkeraadsvergadering erkende haar fout en heeft toen alsnog een officiële beroeping naar Buisman in Ilpendam verstuurd. Aldus werd hij op 15 december 1920 beroepen en op 6 maart 1921 bevestigd.

Op 26 december 1926 was hij een van de sprekers bij de inwijding van de gerestaureerde hervormde kerk in 's-Heerenberg. Op 12 juni 1934 heeft hij de uitvaart geleid van ir. Bernard Kersjes. Van oktober 1934 tot maart 1935 heeft hij de diensten in 's-Heerenberg waargenomen. De predikantsplaats daar was toen vacant van het vertrek van dominee Hage tot de komst van dominee Stapert.

Dominee Buisman was een rijke man. Hij heeft zijn gemeente meermaals financieel geholpen. Op 13 maart 1930 heeft hij zelfs 4500 gulden geschonken voor de bouw van een nieuwe pastorie, op voorwaarde dat hij er mocht wonen. Het gebouw aan de Ettemastraat 1 is inmiddels een gemeentelijk monument en kreeg in 2014 de Monumentenprijs van de gemeente Montferland.

Op 4 oktober 1936 ging hij met emeritaat, en verhuisde enkele dagen later met zijn vrouw naar Ellecom, gemeente Rheden. Zijn opvolger was dominee Van Dijk.

In Ellecom vierde hij op 7 februari 1942 nog zijn 45-jarig ambtsjubileum. Een kleine twee jaar later, op 2 december 1943, overleed hij in zijn woonplaats, 73 jaar oud. Op 6 december daarop volgend werd hij begraven op de algemene begraafplaats in Dieren. Zijn vrouw overleed op 80-jarige leeftijd op 5 maart 1946, eveneens in Ellecom.

Bronnen