Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Schutterij Sint Johannes Zeddam

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Bestand:StJohannes Zeddam 1929.jpg
Groepsfoto St. Johannes 1929

1900-1940

De negentiende eeuw was een eeuw van technische ontwikkelingen. Voor wat betreft de bewoners van Zeddam ontstond een verschuiving van landbouw en veeteelt naar industrie en dienstverlening. Er was behoefte aan folklore en vertier. Zeddam, dat eind 1899 niet meer dan 527 zielen telde (Vinkwijk 207, Vethuizen 146, Braamt 474), sloot zich hierbij aan. Dit resulteerde in mei 1900 in de oprichting Schutterij St. Johannes.

De schutterij stond naast het allang bestaande St. Oswaldusgilde. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Theet Kuster, secretaris Harrie van Bree, penningmeester Willem Kleinpenning, Hent Gasseling, J. Mulling, J. van Uum sr., Dorus Span, Gert Varwijk en verder commandant Willem Ampting en vaandrig Frans Köpp.

De patroonheilige werd St. Johannes en waarschijnlijk is hier St. Johannes de kleine mee bedoeld. Ook al draagt de vereniging een katholieke naam, en was het op katholieke grondslagen gegrond, het was al snel niet alleen een katholieke vereniging.

Van de eerste jaren is helaas weinig bewaard gebleven, ook in de archieven van het Oswaldusgilde is over de schutterij weinig te vinden. Rond 1922 was het ledental 76 op een inwonertal van 900 mensen. Het ledental schommelde nog wel eens, maar gemiddeld waren toch altijd ongeveer 50 leden.

De tijden dat schutterijen de burgers moesten beschermen was voorbij, dus de schutterij had tot doel zoals het in artikel 2 van de statuten van St. Johannes uit 1923 staat beschreven:
Het doel van de vereniging is om door gezellige bijeenkomsten, muziek, dans vermakelijkheden en schietoefeningen het gezellige verkeer te bevorderen. Er werd kermis en schuttersfeest georganiseerd en met diverse leden en bestuursleden was het een vereniging die veel voor de ontspanning betekende.

Tot 1940 waren weinig schokkende zaken, er werden schuttersfeesten en kermis gevierd. Toen de oorlog uitbrak en alle regels weren aangescherpt, besloot men om alle activiteiten stop te zetten maar de vereniging niet op te heffen.

1945 – heden

In 1945, toen de oorlog afgelopen was, kwamen al snel enkele leden bij elkaar om met de schutterij weer verder te gaan en vormden een interim bestuur. De eerste ledenvergadering op 1 juli 1945 waren maar liefst 105 leden aanwezig en het ledentotaal steeg naar 161. In 1946 kwam er een nieuw bestuur en werden herkozen Jac. Hoogland, J. Gasseling, B. Timmermans, H. Kuster, Jaap Hoogland jr. en W. Kuster. Nieuw gekozen werden G. Bekker en H. Rutjes. G. Bekker werd de nieuwe voorzitter. De jaren erna werden ingevuld met het houden een schuttersfeest en organiseren van de kermis. St. Johannes is ook nu nog steeds organisator van de Zeddamse kermis. Hoelang ze dit al doen is onbekend. Kermis wordt in Zeddam gevierd op de eerst zondag na 3 juli. Tegenwoordig is de kermis op zaterdag, zondag en maandag. De schutterij ging naar concoursen, waar met wisselend succes aan werd deelgenomen.

Was de kermis in het verleden in de Benedendorpsstraat, door alle veranderingen in het dorp moest die ook verhuizen. Na enkele omzwervingen kwam hij op het Europaplein, een plaats waar een ieder tevreden mee was. Helaas, ook daar moest men weer weg om plaats te maken voor nieuwbouw en verhuisde naar de "Vijfsprong" VinkwijksewegPadevoortse Allee. In 2014 kwam van de gemeente het verzoek om te gaan naar hetGerrit Varwijkplein. Geschoten wordt er op de schietbaan in het zandgat. In de loop van de jaren zijn er bielemannen bijgekomen, hebben we schuttersvlaggen in het dorp en komt er jaarlijks een kermisboekje uit met gegevens van kermis en schutterij. Het ledental schommelt al jaren rond de vijftig leden.

Tijdens de festiviteiten van het 100-jarig bestaan in 2000 was er op de zondag zo'n storm dat veel van de geplande wedstrijden niet door konden gaan. In 2010 is het 110-jarig bestaan daarom uitgebreid gevierd.

De schutterij St. Johannes is wel aangesloten bij de kring Montferland, maar maakt geen deel van de federatie St. Hubertus. Aan concoursen wordt daarom niet meer deelgenomen. De vereniging treedt regelmatig op als gastvereniging bij buurt kermissen.

Beschermheer is sinds 2010 de heer Willie Kremer.