Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Tervoert, Frederik Wilhelm

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Frederik Wilhelm Tervoert werd op 25 juni 1885 geboren in Vinkwijk als zoon van Hendrik Jan Tervoert en Johanna Aleida Heesen.

Zijn schooljaren

Tervoert heeft na de lagere school de MULO bezocht, waarschijnlijk in Doetinchem. Het diploma van deze vierjarige opleiding, dat hij in 1904 haalde, gaf hem het recht door te leren aan HBS. Dit was een vijfjarige opleiding, waar hij in vierde klas kon beginnen. Daarvoor moest hij wel naar Zutphen verhuizen.

Voor hij naar Zutphen ging, heeft hij de zomer van 1904 in Utrecht doorgebracht. Waarschijnlijk heeft hij al iets van de sfeer in die stad willen proeven, want hij wilde daar naar de Rijksveeartsenijschool. Daarmee zou hij in de voetstappen treden van zijn oudere broer Gerrit, die al in 1902 in Utrecht was afgestudeerd en inmiddels veearts in Drachten was.

Aldus werd Tervoert op 30 mei 1904 uitgeschreven uit de gemeente Bergh wegens vertrek naar Utrecht. Op 5 oktober 1904 werd hij, komende uit Utrecht, ingeschreven in het bevolkingsregister van Zutphen. In de zomer van 1906 slaagde hij daar voor het eindexamen van de 5-jarige HBS.

Gedurende zijn Zutphense schooltijd was hij in de kost bij de gepensioneerde onderwijzer L.K. Kumpe in de Kuiperstraat. Daar was vóór hem, van 1899 tot 2 september 1904 – dus met een korte periode van overlap – Johannes Kok in de kost geweest. Naderhand waren Jacob Hoogland en zijn broer Carel er in de kost. Johannes Kok en Jacob Hoogland zijn allebei, net als Tervoert, veearts geworden.

Student aan de Rijksveeartsenijschool

Tervoert keerde na zijn HBS-eindexamen voor een paar weken terug naar zijn ouders in Vinkwijk (hij stond er van 14 augustus tot 3 september 1906 weer ingeschreven) en ging toen naar Utrecht om te studeren aan de Rijksveeartsenijschool. Het overgangsexamens naar het tweede studiejaar legde hij met goed gevolg af, maar daarna heeft hij vertraging opgelopen. Pas in 1909 kon hij na een herexamen aan zijn derde jaar beginnen. Over het verdere verloop van zijn studie zijn geen gegevens voorhanden, maar hij is tot begin 1912 in Utrecht gebleven. Er zijn aanwijzingen dat hij na het behalen van zijn diploma enige tijd als onderzoeker aan de Rijksveeartsenijschool verbonden is gebleven.

Uit de Graafschapbode van 8 september 1906
Klik voor een vergroting
Uit de Graafschapbode van 12 juni 1907
Uit de avondeditie van het Algemeen Handelsblad van 1 oktober 1909
Uit de Graafschapbode van 13 maart 1912

Gepromoveerd veearts in Oost-Gelderland

Frederik Tervoert met zijn broers in 1913.
Van links naar rechts: Willem, Bertus (de vader van Jan Tervoert), Johan, Gerrit, Frederik zelf en Bernard.


Op 24 februari 1912 werd hij voor één dag nog weer ingeschreven in Bergh: komende uit Utrecht en gaande naar Lichtenvoorde. Daar was hij per 1 maart tot gemeente-veearts benoemd.

Op 26 februari 1914, toen hij in Lichtenvoorde veearts was, promoveerde hij aan de Universiteit van Bern op het proefschrift Untersuchungen über den Astigmatismus des Pferdeauges. In zijn dankwoord vermeldde Tervoert dat hij het onderzoek voor dit proefschrift in Utrecht had uitgevoerd. De reden dat Tervoert uitweek naar Zwitserland is mogelijk dat de Rijksveeartsenijschool geen deel uitmaakte van de Utrechtse universiteit, zodat men er niet kon promoveren. Hoe dan ook, in 1914 was hij in Oost-Gelderland de enige veearts met een doctorstitel.

In de zomer van 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland bleef neutraal, maar mobiliseerde wel zijn strijdkrachten. Onder de opgeroepen militairen was ook de Winterswijkse gemeente-veearts A.J. Holtz. De gemeente Winterswijk heeft meermaals geprobeerd voor Holtz vrijstelling te krijgen, maar zonder resultaat. Daarop is Tervoert in januari 1915 benoemd tot gemeente-veearts in Winterswijk. Vanaf 1928 was hij directeur van het slachthuis in Winterswijk. Een voorwaarde voor zijn benoeming daar was dat hij zijn veeartsenpraktijk moest sluiten. Zijn functie bij het slachthuis heeft hij waarschijnlijk tot aan zijn pensioen vervuld.

Op 1 augustus 1916 trouwde hij in Eibergen met Johanna Geertruida Rudolphina Tenkink, geboren in Rekken op 27 april 1891 als dochter van Jan Gerhard Tenkink en Janna Willemina Kuiper.

Hij overleed in Eibergen op 22 december 1959, 74 jaar oud. Zijn vrouw overleed in Winterswijk op 18 maart 1968, 76 jaar oud.

Uit de Graafschapbode van 27 februari 1914
Het titelblad van Tervoerts proefschrift

Bronnen