Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Zij Actief Azewijn

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De boerinnenbond Azewijn in de jaren zestig.
Zittend v.l.n.r.: mevr. Theunissen, mej. A. Otten, pastoor Heinink, mevr. Gerritsen, dr. Hoegen, mevr. Hoegen-Kleve, mej. A. Garben, mevr. Welling.
Staand v.l.n.r.: mevr. Messing-ten Brundel, mevr. Hoegen-Kempers, Marietje Hoegen (met vaandel), Annie te Boekhorst, mevr. Overbeek, mevr. Messing-Terhorst en mevr. Venes-Messing

ZijActief afdeling Azewijn is de lokale afdeling van ZijActief Nederland, katholiek vrouwennetwerk in Azewijn. Dit netwerk is sinds 1 januari 2001 de voortzetting van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie (KPO), die op haar beurt in 1963 was ontstaan uit R.K. Boerinnenbond.

De afdeling Azewijn van de Boerinnenbond werd op 16 februari 1932 opgericht als een van de eerste afdelingen van het gewest Arnhem. De aanzet hiertoe werd gegeven door mej. Mulder, lerares aan de huishoudschool in Zeddam. In de oprichtingsvergadering, waar zich 34 leden aanmeldden, gaf zij een voordracht over het doel, het nut en de werkwijze van de Boerinnenbond. Toen was dat nog vooral het ondersteunen van de vrouw bij haar werk in het gezin en op de boerderij. Er kwamen dus onderwerpen aan de orde als kalveren mesten, kippen houden, koken en breien. Pas later kregen de activiteiten een veelzijdiger karakter.

Als katholieke organisatie stond de Boerinnenbond onder het toeziend oog van de geestelijk adviseur. Bij de oprichting was dat pastoor Staal. Hij moest erop toezien dat de vereniging de bewustwording en emancipatie van haar leden in goede banen leidde. De geestelijk adviseur was niet altijd de pastoor van Azewijn. Vanaf 1963, toen de naam Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie werd, heeft dr. Hoegen deze functie een aantal jaren vervuld.

Over de vooroorlogse jaren is weinig bekend, omdat de secretaresse, de onderwijzeres juffrouw Otten, in 1941 het archief heeft verbrand. De de Duitsers hadden het verenigingsleven verboden, en zij was bang dat de leden nadeel zouden ondervinden als het archief in handen van de bezetter zou vallen. Desondanks heeft zij 35 jaar het secretariaat gevoerd, en was als zodanig het hart van de afdeling

In 1957, bij de viering van het 25-jarig bestaan van de afdeling, waren er 85 leden, waarvan er dertien al sinds de oprichting lidwaren. Het ledental groeide verder naar 101 bij de viering van het 40-jarig jubileum in 1972 en 135 bij het 60-jarig bestaan in 1992. In 1982, bij het gouden jubileum, werden de drie leden die de oprichting nog hadden meegemaakt, benoemd tot erelid.

In de jaren negentig maakte de KPO landelijk gezien een crisis door, die zich uitte in een teruglopend ledental en vergrijzing. Veel afdelingen haakten toen af, ook in de regio Oude IJssel. De afdeling Azewijn bleef echter bestaan, net als die in Gaanderen, Gendringen en Zeddam. Dat de afdeling nog springlevend is, blijkt uit het bericht over de viering van het 75-jarig bestaan in 2007, dat verscheen in de ZijActief-nieuwsbrief van mei van dat jaar.


ZijActief afdeling Azewijn 75 jaar jong

Op zondag 18 maart vierde afdeling Azewijn haar 75-jarig bestaan. Hierbij werden vijf leden die 50 jaar of langer lid zijn gehuldigd, te weten: Mariet Berntsen-Messing, Alie Pothoff, Mariet Bolder, Mieke Kobessen en Mariet Berntsen-ter Horst. Een geweldige prestatie! Het was van begin tot eind een prachtig jubileumfeest met een druk bezochte receptie. De voorzitter van het landelijk bestuur, mevrouw Evelien Blom, en mevrouw Marian ter Heerdt, voorzitter van het provinciaal bestuur, kwamen de afdeling feliciteren, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.

Azewijn bestaat nu 75 jaar, maar is springlevend en nog altijd actief. Dat blijkt wel uit het feit dat ze elf nieuwe leden mocht begroeten, ELF jonge enthousiaste meiden. ZijActief blijven, in alle opzichten, Azewijn gaat er voor!


Bron