Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Sint Martinusschool (Beek)

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Sint Martinusschool in Beek is in 1905 gebouwd als een "Openbare School voor Lager Onderwijs" ter vervanging van de "Openbare School voor Lager Onderwijs" in Loerbeek. Daar kregen leerlingen uit Beek, Kilder en Loerbeek zelf les. Toen die school te klein werd en er leslokalen bijgebouwd moesten worden, wilde pastoor Van Angeren dat de nieuwe school in het centrum van Beek gebouwd werd. Aldus geschiedde – geestelijken hadden destijds een belangrijke stem in het dorpse gebeuren. De jeugd uit Loerbeek moest nu in Beek naar school, maar in 1911 ging de Loerbeekse school weer open. Ook Kilder kreeg in die tijd een eigen school.

De school stond aan de Sint Jansgildestraat bij het kruispunt met de Arnhemseweg aan de Loerbeekse kant van de Arnhemseweg, tegenover het winkelpand 't Hoekhuis. Het gebouw omvatte een aantal leslokalen en een onderwijzerswoning. Wie de architect van de school-met-onderwijzerswoning was, kon nog niet worden achterhaald, maar aangenomen kan worden dat dit Hendrik Ovink uit Doetinchem was. Van hem is in 1893/1894 in Kilder een vrijwel identieke school met onderwijzerswoning gebouwd. De bouwtekening hiervan bevindt zich in het archief van Architectenbureau Ovink, dat bewaard wordt in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. In dit archief is echter geen bouwtekening van de Beekse school-met-onderwijzerswoning aangetroffen; mogelijk is voor de bouw hiervan de bouwtekening van de school in Kilder gebruikt.

De school was officieel een Openbare School voor Lager Onderwijs, maar in de praktijk waren alle leerlingen rooms-katholiek. In 1925 werd de school een Bijzondere School met katholieke signatuur. De gemeente droeg het bestuur toen over aan het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie, die zijn naam aan de school verleende: Sint Martinusschool.

Naar zijn adres stond de school ook bekend als Beek Nr. 150. Deze aanduiding werd gebruikt ter onderscheid van de school in Loerbeek, die het adres Beek Nr. 14 had. Ook in Wijnbergen was een Sint Martinusschool.

De eerste hoofdonderwijzer was meester Wevers, die in 1893 in Loerbeek was begonnen en na de verhuizing nog tot 1925 schoolhoofd in Beek was. Na hem kwamen meester Vermeulen (1925–1940) en meester Abbing (1940–1966).

In 1978 of iets eerder zijn de leslokalen afgebroken, maar de onderwijzerswoning is behouden gebleven. Die heeft nu het adres Sint Jansgildestraat 57. Op de helft van de vrijgekomen ruimte direct naast de onderwijzerswoning is een dubbel woonhuis gebouwd, dat het adres Sint Jansgildestraat 61-61a heeft. Doordat de helft direct naast de Arnhemseweg niet is bebouwd, was er in de jaren negentig ruimte genoeg voor de aanleg van de rotonde.

Na de opheffing van de Sint Martinusschool verhuisde het basisonderwijs in Beek naar de Kolkstedeschool.

De Sint Martinuschool kort na de opening
De Sint Martinusschool in 1949
De school en het oude pand van 't Hoekhuis omstreeks 1960.
De school kort voor de afbraak en het nieuwe pand
van 't Hoekhuis, eind jaren 70.