Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Nollen, Hermanus Gerhardus

Uit Berghapedia
(Doorverwezen vanaf Nollen, Herman)
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor Nollen kl.JPG

Hermanus Gerhardus (Herman) Nollen was de zesde en laatste pastoor van Stokkum. Hij werd op 19 september 1922 geboren in Hengevelde, gemeente Delden (Ov.).

Na zijn studies filosofie en theologie in Rijsenburg en Nijmegen werd hij op 28 juli 1948 in Utrecht door kardinaal De Jong tot priester gewijd. Zijn eerste standplaats was Westervoort, waar hij zeven jaar kapelaan was. Vervolgens was hij anderhalf jaar in Baarn, waarna hij in 1957 rector werd van de Sint Nicolaasstichting in Denekamp, waar hij lesgaf aan en de zorg had voor voogdijkinderen. In die Twentse periode hield Herman Nollen zijn dialectpraatjes voor de regionale omroep.

In september 1967 werd hij benoemd tot pastoor in Winterswijk, maar het afscheid van de jeugd in Denekamp en de situatie in Winterswijk vielen hem zo zwaar dat hij al per 27 oktober 1967 werd overgeplaatst naar Stokkum. Daarbij ruilde hij van plaats met pastoor Van Jaarsveld, die pastoor in Winterswijk werd. Pastoor Nollens zuster, juffrouw Jo, kwam met hem mee om hem als huishoudster te ondersteunen.

Over de komst van pastoor Nollen berichtte de Graafschapbode van 28 oktober 1967 als volgt.


Pastoor H. Nollen, de opvolger van de naar Winterswijk vertrokken pastoor L. van Jaarsveld, is gisteravond in Stokkum op grandioze wijze ingehaald. In de parochiekerk werd hij in zijn nieuwe ambt geïnstalleerd door deken Th. Van Dijk uit 's-Heerenberg. Bij de feestelijke binnenkomst aan de parochiegrens waren aanwezig de harmonie Volharding, de vendeliers van het St. Oswaldus-gilde, de pupillen van de voetbalvereniging Stokkum en afgevaardigden van verschillende organisaties en verenigingen. De heer H. Krebber sprak namens het kerkbestuur een welkomstwoord, waarna het in optocht naar de kerk ging, de nieuwe pastoor omringd door bruidjes. Op het kerkplein werd pastoor Nollen toegesproken door de burgemeester van Bergh, de heer G.C.H. van Breemen, die de hoop uitsprak, dat hij met de nieuwe pastoor op dezelfde prettige wijze zou kunnen samenwerken als hij steeds met pastoor Van Jaarsveld had gedaan. Pastoor Nollen sprak in zijn dankwoord eveneens de hoop op een dergelijke samenwerking uit. Hierna had de installatie plaats.


Pastoor Nollen in de oldtimer tijdens zijn 25-jarig priesterfeest.

In de periode van pastoor Nollen is vooral de verfraaiing en het onderhoud van de kerk aangepakt. In de jaren zeventig werd de toren deels vernieuwd, en in 1986 werd het kerkdak, dat hoognodig aan reparatie toe was, grondig hersteld.

Op 24, 25 en 26 augustus 1973 vierde hij zijn 25-jarig priesterfeest. In het gildehuis was op zondag 26 augustus de grote feestreceptie. De jubilaris werd op het feest rondgereden in een fraaie oldtimer.

Vanaf 1 juli 1978 was hij lid van het dekenaal bestuur en waarnemend deken van het dekenaat 's-Heerenberg tot pastoor Tersteeg van de parochie Zeddam per 1 juli 1980 tot deken werd benoemd.

Zijn veertigjarig priesterjubileum vierde pastoor Nollen op 4 september 1988, een zeldzaamheid voor een nog actief pastoor. Tijdens de kermis van oktober 1994 wijdde hij het heropgerichte hagelkruis in. In 1998 vierde hij zijn vijftigjarig priesterjubileum. Pastor Nollen had inmiddels vanwege zijn hoge leeftijd veel taken moeten afstoten, maar was nog steeds zeer actief. In 1973 ontving hij het Leertrekkersleer en in 1999 de Berghse Kei.

Op 19 september 1997 ging hij met emeritaat.

Pastoor Nollen maakte bij velerlei gelegenheden foto's en dia's. Een selectie hiervan werd op 20 november 2003 vertoond tijdens een dia-avond in zaal De Pluum in Stokkum. Dit gebeurde onder de titel "Van de zolder van pastoor Nollen".

In 2007 werd onder het motto "Wi-j wollen Nollen hollen" gevierd dat pastoor Nollen en zijn zus Jo veertig jaar in Stokkum waren. Bij deze gelegenheid werden hem door locoburgemeester Frank Wissink de versierselen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

Pastoor Nollen overleed op 1 november 2016, Allerheiligen, op 94-jarige leeftijd in het Gasthuis Sint-Gertrudis in 's-Heerenberg. Op 9 november werd hij begraven op het kerkhof in Stokkum.

Rechts op het priesterkoor van de Suitbertuskerk hangt een portret van pastoor Nollen, de laatste pastoor van Stokkum; links hangt een portret van pastoor Van Sonsbeeck, de eerste pastoor van Stokkum.

Onderscheidingen


40 jaar in Stokkum
De pastoor en zijn zus
50 jaar priester
Het priesterkoor van de Suitbertuskerk met de portretten van de pastoors Van Sonsbeeck en Nollen

Bronnen